Josemaría Escrivá Obras
• Gând 912: Trebuie să răspunzi iubirii lui Dumnezeu fiindu-....
• Gând 913: Isuse, Domnul meu, fă-mă să simt harul tău și....
• Gând 914: Dacă, prin rugăciunea ta, prin spiritul tău de ....
• Gând 915: Când îți vei călca de tot în picioare eul pro....
• Gând 916: Decide-te să aprinzi lumea cu aceste iubiri limpe....
• Gând 917: ”In modico fidelis!“ — a fi fide....
• Gând 918: Nu se cuvine să despărțim sămânța doctrinei ....
• Gând 919: După cum imensa mașinărie a zeci de uzine se op....
• Gând 920: Dacă asculți de impulsurile harului, vei aduce r....
• Gând 921: Rectitudinea intenției constă în a căuta ̶....
• Gând 922: Apostolatul, care este o manifestare evidentă a v....
• Gând 923: Cărțile din care citea aveau mereu ca semn de ca....
• Gând 924: Încearcă să fii acel copil plin de sfântă obr....
• Gând 925: Îngrijeşte-te ca rugăciunea ta zilnică să fie....
• Gând 926: Când mi se spune că există oameni care s-au con....
• Gând 927: ”Qui sunt isti, qui ut nubes volant, et quas....
• Gând 928: Tu copilul Său, trebuie să-I oferi și necazuril....
• Gând 929: Necazuri, conflicte pentru un eveniment sau altul?....
• Gând 930: Examinează sincer felul tău de a-l urma pe Înv....
• Gând 931: Când vei fi în vreo nevoie, când vei da peste o....
• Gând 932: Dumnezeu se află în sufletul tău și într-al m....
• Gând 933: Isuse, fie ca sărmana mea inimă să se umple de ....
• Gând 934: Da, trăiește intens Sfânta Liturghie! Te va aju....
• Gând 935: Cât de rău și cât de bine poți face! — ....
• Gând 936: Nu te îmburghezi: îmburghezit, vei fi o grea pov....
• Gând 937: Din când în când, trebuie să facem pentru sufl....
• Gând 938: Vom merge la Isus, în Tabernacol, pentru a-L cuno....
• Gând 939: Când îl vei avea pe Isus în inima ta și vei gu....
• Gând 940: ”Unde e iubire, acolo este Dumnezeu“ c....
• Gând 941: Ferește-te de spectacol! Numai Dumnezeu să-ți c....
• Gând 942: Străduiește-te să dai ajutor fără să se obse....
• Gând 943: Pentru ca lumea noastră să urmeze o cale crești....
• Gând 944: M-ai auzit adesea vorbind de apostolatul ”ad....
• Gând 945: Adesea îmi vine să strig la urechea atâtor și ....
• Gând 946: Noi, cei care păstrăm în inimă adevărul lui C....
• Gând 947: Prin faptele noastre de slujire, îi putem pregăt....
• Gând 948: Nu fi atât de timorat! În calitate de creștin a....
• Gând 949: Roagă-te pentru toată lumea, pentru oamenii de t....
• Gând 950: Cum le străluceau ochii când auzeau vorbind de m....
• Gând 951: Ție nici un suflet, așa cum spun, nici unul nu p....
• Gând 952: Niciodată nu va gândi astfel un ucenic al lui Cr....
• Gând 953: Când creștinul înțelege și trăiește catolic....
• Gând 954: Trebuie să-i iubești pe oameni, frații tăi, as....
• Gând 955: Nu ai dreptul să demoralizezi prin nepăsarea ta ....
• Gând 956: Departe, din punct de vedere fizic, sunt totuși f....
• Gând 957: Mă întrebi ce ai putea face pentru unul dintre p....
• Gând 958: Pune-te totdeauna în locul aproapelui tău: în f....
• Gând 959: Nu se pot face concesii în ceea ce privește cred....
• Gând 960: Dacă este vorba de aproapele tău, nu trebuie să....
• Gând 961: Nu este posibil să se facă comentarii asupra fap....
• Gând 962: Unii, bieții de ei, se simt incomodați de binele....
• Gând 963: Se pot pierde, uneori, cincizeci la sută din str....
• Gând 964: Roagă-te pentru preoți, pentru cei de acum ca ș....
• Gând 965: Gândindu-mă la preoții din întreaga lume, ajut....
• Gând 966: Predicarea, predicarea lui Cristos ”Răstign....
• Gând 967: M-am bucurat când am auzit despre preotul acela c....
• Gând 968: Aceasta este pentru rugăciunea ta, suflet de apos....
• Gând 969: Noi, catolicii, trebuie să trecem prin viață ca....
• Gând 970: Semănătorul a ieșit să arunce sămânța la to....
• Gând 971: ”Dominus dabit benignitatem suam et terra no....
• Gând 972: Tu îți concepi vocația în felul acelor înveli....
• Gând 973: În sânul marii mulțimi umane — căci toat....
• Gând 974: Dușmanii lui Isus — și unii care își zic....
• Gând 975: În campaniile duse împotriva Bisericii, numeroas....
• Gând 976: Un mare procentaj din persoanele care primesc Sacr....
• Gând 977: Când sunt în joc treburile lui Dumnezeu, apără....
• Gând 978: În clipele de durută generală, când ceri Domnu....
• Gând 979: Fiul meu, toate mările din lumea aceasta sunt ale....
• Gând 980: Prin învățătura ta de creștin, prin întreaga....
• Gând 981: Apropierea de Cristos te obligă să obții rezult....
• Gând 982: Prin îndeplinirea, cu voie bună și generozitate....
• Gând 983: Străduiește-te să răspândești în lume simț....
• Gând 984: În afară de harul abundent şi eficace, Domnul ....
• Gând 985: În ziua în care nu te vei mai strădui să-i apr....
• Gând 986: Invocă pe Preasfânta Fecioară. Nu uita să-i ce....