Josemaría Escrivá Obras
• Gând 475: Simți nevoia să te convertești: El îți cere m....
• Gând 476: Fiecăruia dintre noi i s-a întâmpinat, literalm....
• Gând 477: Chiar atunci când nu sunt provocate de impulsuri ....
• Gând 478: Să nu dorești să ii plâns. Aceasta este foarte....
• Gând 479: Când vei vorbi despre virtuțile teologale —....
• Gând 480: Există ceva în viața ta care să fie împotriva....
• Gând 481: Examinează-ți cu grijă conduita. Vei vedea că ....
• Gând 482: Pentru că El este Atotputernic, Atotștiutor, Dum....
• Gând 483: Aștepți victoria, sfârșitul luptei... Dar iat�....
• Gând 484: Lipsit de unirea cu Domnul Cristos, pe care rugăc....
• Gând 485: Părinte, mă simt foarte ostenit și pustiit, i-a....
• Gând 486: O inimă care iubește mai mult decât se cuvine l....
• Gând 487: ”Vegheați și rugați-vă, ca să nu cadeț....
• Gând 488: Apostolatul fără entuziasm — iată marele ....
• Gând 489: Lipsa de ”încăpățânare“ supranatu....
• Gând 490: Există inimi împietrite, dar nobile care, apropi....
• Gând 491: Maica noastră este împodobită cu bunătatea cea....
• Gând 492: Iubirea... suntem pătrunși de ea. Astfel, Domnul....
• Gând 493: Spune-mi dacă înțelegi această contradicție a....
• Gând 494: Cât de bine înțeleg întrebarea pe care și-o p....
• Gând 495: Ți-a dat oare seama de toată afecțiunea, de toa....
• Gând 496: Cât de mult îmi place sa-l contemplu pe Ioan, od....
• Gând 497: Dumnezeu mă iubește... și apostolul Ioan scrie:....
• Gând 498: Faptele sunt iubirea, nu vorbele frumoase. Fapte! ....
• Gând 499: Noi, oamenii, nu suntem în stare să avem pentru ....
• Gând 500: Iubirea de Dumnezeu este atât de plăcută, atât....
• Gând 501: Nu te poți comporta ca un copil turbulent sau ca ....
• Gând 502: Când nu li se dă decât dreptate, se întâmplă....
• Gând 503: Iubește-L pe Domnul Cristos din toată inima, iub....
• Gând 504: Iubirea este sacrificiu. Iar sacrificiul, bucurie ....
• Gând 505: Răspunde-mi : de câte ori în cursul zilei îți....
• Gând 506: Fii convins, fiul meu, că Dumnezeu are dreptul s�....
• Gând 507: Să nu pierzi niciodată sensul supranatural al vi....
• Gând 508: Fii natural, ca și cei care te înconjoară, dar ....
• Gând 509: Ca să judeci cu cel mai drept gând trebuie să a....
• Gând 510: Auzeam niște prieteni vorbind de aparatele lor de....
• Gând 511: Nimicuri, niște lucruri mărunte cărora nu le su....
• Gând 512: Spune-i: Doamne, nu mai vreau nimic altceva decât....
• Gând 513: Secretul eficacității este să fii pios, de o pi....
• Gând 514: O decizie: să caut, dacă se poate fără înceta....
• Gând 515: Spune din toată inima și cu mereu mai multă iub....
• Gând 516: ”Ure igne Sancti Spiritus!“ aprinde-m�....
• Gând 517: La celebrarea sărbătorii Înălțării Sfintei C....
• Gând 518: Mortificarea noastră trebuie să fie continuă, c....
• Gând 519: A iubi Crucea înseamnă a ști să renunți la ti....
• Gând 520: Bucuria creștină nu este o bucurie fiziologică.....
• Gând 521: Ți-am scris: chiar dacă înțeleg că este un fe....
• Gând 522: Chiar în zilele în care ni se pare că ne pierde....
• Gând 523: Nu-ți dărui inima pentru ceva trecător: ia amin....
• Gând 524: Un semn clar de detașare este de a nu considera n....
• Gând 525: Cel care-și trăiește în mod sincer credința, ....
• Gând 526: Cristos cel înviat, glorios, s-a lepădat de tot ....
• Gând 527: Trebuie s-o iubim pe Preasfânta Fecioară: niciod....
• Gând 528: Adevărul creștinului, iată-l: bazat pe sacrific....
• Gând 529: Isuse, mă odihnesc, încrezător, în brațele ta....
• Gând 530: Astăzi, când lumea e scufundată în nesupunere,....
• Gând 531: Îmi spui că da: eşti ferm decis să-L urmezi pe....
• Gând 532: Mă întrebi care este fundamentul fidelităţii n....
• Gând 533: Transcriu, pentru că este foarte frumos, ceea ce ....
• Gând 534: Ca toți fiii lui Dumnezeu și tu ai nevoie de rug....
• Gând 535: Prima condiție a rugăciunii este perseverența, ....
• Gând 536: Perseverează în rugăciune, după cum ne îndeam....
• Gând 537: Undeva, unde se vorbea și unde se auzea o muzică....
• Gând 538: Viața ta trebuie să fie o rugăciune neîntrerup....
• Gând 539: A te reculege în rugăciune, în meditație, este....
• Gând 540: În viața ta interioară ca și în iubirea uman�....
• Gând 541: În Sfânta Jertfă de pe altar, preotul ia Trupul....
• Gând 542: Evanghelistul povestește că Isus, după ce a fă....
• Gând 543: Apropia-te des de cele trei Persoane — Dumne....
• Gând 544: Cel care nu s-a dăruit efectiv lui Isus Cristos, ....
• Gând 545: Orice creștin trebuie să-l caute pe Cristos și ....
• Gând 546: Găsește timp să reflectezi la sfânta mânie a ....
• Gând 547: Să-ți fie neprețuita Prea Sfânta Umanitate a l....
• Gând 548: A sosit Adventul. Timp nimerit ca să-ți reînnoi....
• Gând 549: Crăciunul. —Se cântă ”venite, venit....
• Gând 550: Chiar dacă ne doare să o recunoaştem — ş....
• Gând 551: Sfântul Iosif! nu se poate să iubim pe Isus și ....
• Gând 552: Contemplă toate motivele pe care le avem ca să v....
• Gând 553: Sfinte Iosife, Părinte şi Domn al nostru, tu, ce....
• Gând 554: Să-l iubeşti mult pe sfântul Iosif, să-l iube�....
• Gând 555: Fecioara. Unde să găsești o mai bună Stăpân�....
• Gând 556: Vei deveni sfânt dacă vei fi milostiv, dacă șt....
• Gând 557: Sfântul Paul ne dă rețeta unei carități pline....
• Gând 558: Domnul nostru Isus într-atât i-a iubit pe oameni....
• Gând 559: A iubi sufletele din dragoste faţă de Dumnezeu, ....
• Gând 560: Când îţi vorbesc de ”exemplul bun“,....
• Gând 561: Întreabă-te adesea: mă străduiesc eu să arăt....
• Gând 562: Predicând că trebuie să devenim asemenea unui c....
• Gând 563: Văzând atâta egoism, atâta indiferență ̵....
• Gând 564: Slujind adevărul, fără să facă concesii, cato....
• Gând 565: La un creștin, la un fiu al lui Dumnezeu, prieten....
• Gând 566: Practicarea îndreptării frăţeşti — care....
• Gând 567: Când corectăm pe cineva — și aceasta este....
• Gând 568: Așează-te aproape de Maica ta, Sfânta Fecioară....
• Gând 569: Să mă înțelegi bine: a fi în lume și a face ....
• Gând 570: Cum să te comporţi? Ca un jar aprins, care aduce....
• Gând 571: Dumnezeu vrea că lucrările sale, atunci când le....
• Gând 572: Fundamentul întregii noastre activități de cet�....
• Gând 573: Și când ești împreună cu cineva? Să vezi în....
• Gând 574: Te încăpățânezi să înaintezi singur, urmân....
• Gând 575: A ne gândi la Moartea lui Cristos este o invitaț....
• Gând 576: Fă în așa fel încât în gura ta de creștin &....
• Gând 577: O mare superficialitate — și uneori o mare ....
• Gând 578: În mintea multor oameni, sfântul nu este "comod"....
• Gând 579: Acel preot tânăr obișnuia să se adreseze lui I....
• Gând 580: În semn de umilință și de dorință de a-l slu....
• Gând 581: La un catolic nu ar putea să existe altă atitudi....
• Gând 582: Cu mulți ani în urmă, cineva m-a întrebat, în....
• Gând 583: A avea spirit catolic presupune să purtăm pe ume....
• Gând 584: ”Port asupra mea grija pentru toate Biserici....
• Gând 585: Nu te speria de această conjurație a tăcerii pr....
• Gând 586: Fii din ce în ce mai ”roman“! Și să....
• Gând 587: Devoțiunea către Sfânta Fecioară trezește în....